EL MAKAMAT

”Şerîat, Tarîkat, Ma'rifet ve Hakîkat

Bu mertebelerin tümü de "Şerîat" olmadan tamam olmaz. Kimin şerîatı mükemmel değilse; onda tarîkat, ma'rifet ve hakîkat meydana gelmez. Kim mertebeleri tamamladıktan sonra, şerîatı terk eder veya bozarsa; tarîkat, ma'rifet ve hakîkat'ı da bozmuş ve terk etmiş demektir.

AHMET YAŞAR

İSLAMIN AHLÂKÎ İLKELERİ

Allah insanlara iki türlü peygamber göndermiştir: Bunlardan birincisi bâtınî peygamberdir ki, bu akıldır. İkincisi ise, zâhirî olanıdır; bu da açıktan gönderilen peygamberdir. Öncelikli olarak bâtınî peygamber olan akıldan yararlanamayan insanın zâhîrî peygamberden yararlanması mümkün değildir.
AHMET YAŞAR

VARLIK DAİRESİNİN KALBİ

Son birkaç asırda mü’minler genellikle İslâm’ın özünden uzak bir şekilde ibadet konuları ile meşgûl oluyorlardı. Günümüzde ise yine kuşatıcı mânâsından uzak bir şekilde yalnız cihad ve devlet konuları anlatılmakta ve eski âlimler, acımasızca eleştirilmektedir. Halbuki içinde bulundukları davranışla, kendilerinin de, eleştirdiklerinden hiçbir farkları yoktur. Aynı hataları işlemekten ısrarla kaçınmayan günümüz insanlarının, geçmiş âlimlerimizi bu tutumlarından dolayı niçin insafsızca eleştirdiklerini anlamak mümkün değildir.

AHMET YAŞAR

SİYAH AYNA

İnsanlar, keyfiyetten mahrum topluluklar oluşturunca, hele bu topluluk biraz da kalabalıklaşınca bir şey olduklarını, bir cemaat teşekkül ettirdiklerini sanıyorlar. Onların bu kanaate varışlarının sebebi “cemaat” kavramını gerçek manada düşünüp idrak edemeyişlerinden dolayıdır. Bir kişi, tevhid inancını kendi nefsinde hayata geçiremiyorsa, bir cemaatin varlığından söz etmesi boş bir iştir. Ortada tevhid inancına göre kendini yetiştiren insanlar yoksa, cemaat denilecek bir toplulukta yoktur.

AHMET YAŞAR

ÇAM KOZALAĞINDAKİ SIR

 “Tarikat” denilen Sünnetullah ve Sünnet-i Resûlullah olan bu yolu, ifrât ve tefrît dengesini koruyamayıp cehâletleri sebebiyle şaşkınlık ve sapıklık çukurlarında olan kişilerin veya zümrelerin hallerine bakıp da inkâr etmek, alaya almak veya kaldırıp atmak kulağında ezan ve kamet sedâsını duyan, tevhîd yolunda yürüyen akıllı kişilere hiç yakışmaz.”

AHMET YAŞAR

Sayfalar