Buradasınız

METİNLERLE TASAVVUF TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

 Günümüzde, tüketim çılgınlığına karşı durma, arzuları frenleme, ahlâkî zaafları tamir etme ve insan sevgisi gibi konularda, tasavvuf perspektifine şiddetle ihtiyaç vardır. Tasavvuf, insan-ı kâmil olma yolunda, insan iç dünyasını tel tel çözerek yeniden inşâ etmeye çalışan bir hâl ilmidir. Bu yeniden inşâ sırasında insan, benlik, ahlâk ve varlık konularına, alışılmış gündelik kalıplardakinden farklı, yeni tanımlar getirir. İşte bütün bu süreç ve tanımlar tasavvuf terimleriyle ifâde edilmektedir. Dolayısıyla bu dünyâyı tanımak, tasavvuf terimlerine vâkıf olmayı gerektirir.

Elinizdeki çalışma, Muhâsibî’nin Riâye’sinden Kuşeyrî’nin Risâle’sine, Gazâlî’nin İhyâ’sından İbn Arabî’nin Fütûhât’ına, Mevlânâ’nın Mesnevî’sinden İmam Rabbânî’nin Mektûbât’ına ve Gümüşhanevi’nin Câmi‘i’l-usûl’una kadar temel tasavvuf kaynaklarından alınan metinlerden oluşuyor. Böylelikle bu terimleri sistemli bir tarzda gözden geçirme imkânı sunuluyor.

Bu vesile ile sûfîler, yüzyıllar ötesinden günümüz insanına sesleniyor...

Yazar: 
Zafer ERGİNLİ
Editor: 
Zafer ERGİNLİ
Tercüme: 
HEYET
1.Baskı: 
March, 2007
Ebad: 
17x24 CİLTLİ
Sayfa: 
1326
Kağıt: 
1.Hamur
Fiyat: 
70 TL
Barkod: 
9789758907069
ISBN: 
975- 8907-06-9

Kullanıcı girişi

Sizin için seçtiklerimiz